Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Klubbprogram 2017 och tidigare

Nedan kan du finna text- och bildmateria från en del presentationer från tidigare år. Då VBIK har saknat en hemsida under de senaste åren, har vi publicerat det material som medlemmar i den nuvarande styrelsen hade tillgång till.

2017

2017-03-13 Ulf Lindelöf, Waves4Power: Robust vågkraft

2017-08-21 Docent Mikael Höök, universitetslektor vid Globala Energisystem, Uppsala Universitet Hydraulisk spräckning

2017-09-18 Studiebesök på Dala Elektrolindningar, Smedjebacken. Ingemar Löf, VD: Solenergi hos Bävergläntan Se inbjudning.

2017-11-28 Björn Sandin: Den totala solförmörkelsen den 21 augusti 2017 i USA - från kust till kust. Se inbjudning.

2016

2016-04-04 Sture Larsson, f.d. teknisk direktör och stf. generaldirektör Svenska Kraftnät:
Stora mängder förnybar produktion i elsystemet – hur kommer det att fungera ?  (pressmeddelande)

2016-10-17 Tommy Svensson: Hydrogeologi. Se inbjudning.

2015

2015-03-09 Alf-Åke Jansson, Elways: Mata el till fordon under drift. Se inbjudning.

2013

2013-04-15 Lars Hjort, HM Power AB: Elbilens infrastruktur - Mer än man tror

2013-08-31 Jubileumsresa till Stockholm med besök vid SJ:s ledningscentral CST. Se inbjudning.

2012

2012-01-15 Jan-Olof Nilsson, Sandvik SteelKvasikristaller

2012-04-25 Jan TunérLaser Phototherapy

2012-05-22 Fortum presentation: Avestaforsens Kraftverk

2012-10-23 Karl Henninger, Kössler GmbH & Co KG, Österrike: Small Hydro

2011

2011-01-26 Professor Per Norberg, Vattenfall Eldistribution AB: Det svenska elnätets utveckling Se inbjudning.

2011-03-21 Tohmmy Bustad, TrafikverketGröna Tåget

2010

2010-05-18 Tommy Hjort, Cervus Power ABLernbo Kraftstation

2009

2009-02-19  Michael Åkman, Forsmarks Kraftgrupp AB: Kärnkraft. Se inbjudning.

                                              Presentation Kärnkraft

                                              Svensk Kärnbränslehantering AB

                                              Världskarta kärnkraftverk

2007

2007-04-26 Erik Dahlquist, Mälardalens Högskola: Energibalans 

2005

2005-10-25 Anders Carlsson, Swedpower, Ludvika:  Konfliktlösning vid komplexa bygg- och anläggnings-projekt. Se inbjudning.

2004

2004-11-25 Staffan Olofsson, f.d. pilot vid SAS och Malaysia Airlines: Flyget och flygsäkerheten i dag. Se inbjudning.