Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Klubbprogram 2020

2020-11-09 EU Green Deal - Dess inverkan på elkraftsystemen

Sonja Berlijn, FoU Direktör hos Statnett, Norge och Professor vid NMBU, berättade om de förändringar som sker och kommer att ske i våra transmissionsnät för el bl. a. påverkat av EU Green Deal.

EU Green Deal är ett initiativ där målet är ett klimatneutralt Europa år 2050.
Framtiden för elkraftsystem kommer att se kol- och gaskraftverk ge plats för sol- och vindkraftverk liksom för vätgasdriven elproduktion medan lagringsbehovet av överskottssel kommer att öka. Detta ritar om kartan för hur transmissionsnäten behöver se ut för att möta behoven och vilken forskning som är nödvändig för att få allt att fungera som det ska.

Se inbjudan    Presentation

2020-10-20 Gasturbiner drivna av förnybara bränslen – en nyckelresurs för elnätsbalansering

Anders Stuxberg, Siemens Energy, Finspång

Gasturbiner är en nyckelkomponent för framtida energisystem
även om energilager kommer att användas för att minimera drifttid för turbinerna. På lång sikt måste även dessa gasturbiner drivas med förnybara bränslen. I fallet med vätgas och ur vätgas förädlade andra bränslen är även dessa bränslen former av energilager med högre energidensitet än tex batterier.
 

Se inbjudan   Presentation

2020-10-07 Årsmöte

Försenat sju månader på grund av Covid19 pandemin.

Protokoll

Offshore Wind and Hydrogen Gas

Bertil Moritz, industriell utvecklare, visade ett koncept med mycket litet miljöavtryck för att generera vätgas.

Genom att anlägga flytande vindkraftverk långt ute till havs för produktion av vätgas genom elektrolys kan fordon och skepp drivas med el från bränsleceller. 

Se Inbjudan  Presentation

2020-02-19 Räcker vattnet för allt och alla

Under de senaste 50 åren har jordens befolkning dubblerats, samtidigt som BNP har ökat med10 ggr. Jordbrukets och industrins produktion har ökat enormt, samtidigt som städernas befolkning ökat dramatiskt. All mänsklig aktivitet är beroende av vatten. Mer än 70% av de totala uttagen av vatten från sjöar, vattendrag och grundvatten går idag till bevattning av jordbruk. Prognosen är att ca 50% mer vatten behövs for att föda en växande befolkning till år 2050.

Anders Berntell, med 35 års erfarenhet av vattenfrågor bl.a. inom Världsbanken,  berättade om relevanta aspekter.

Se inbjudan       Presentation

2020-01-22 Massiv installation av solenergi i Afrika

Investeringsbolaget Trine  gör det enkelt för privatpersoner och företag att investera i solenergi där det gör som mest nytta. Trines mål är att ge investerare trippel avkastning - tjäna pengar samtidigt som investerat kapital gör stor social- och miljömässig skillnad.

Hanna Lindquist gav oss en inblick i verksamheten.

Se inbjudan                    Presentation av Trine