Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Klubbprogram 2018

2018-11-06 Battery vs Pumped Hydro Storage. 

Presentation (på engelska) av Dr.-Ing. Klaus Krüger, Voith Hydro Holding i Heidenheim, Tyskland. 

Dr. Krüger gjorde bl.a. en jämförelse mellan batterilagring av elkraft och pumpkraftverk med avseende på råmaterial, investeringskostnader och CO2-fotspår under hela livslängden. Se inbjudan!

Presentation: Li-Ion Battery versus Pumped Storage

Konferensrapport:  Li-Ion Battery versus Pumped Storage for Bulk EnergyStorage - A Comparison of Raw Material, Investment Costs and CO2-Footprints

2018-10-15 Besök på ABB Robotics i Västerås.

Vi fick en fin presentation av verksamheten och därefter vidtog en givande rundtur i verkstaden. Se inbjudan!  


2018-09-17 Tommy Hjort, Cervus Power berättade och visade Ludvika Kraftstation.
Se inbjudan!

2018-08-27 Vi åkte till Säter och besökte Biograf &TV museet
Se inbjudan!

2018-06-11 Vi åkte till Stjärnsund slott och Polhemsmuséet!  Se inbjudan!

2018-05-14 Årsmöte och presentation av grafén.

Nobelpriset i fysik utdelades 2010 till Andre Geim och Konstantin Novoselov för deras arbete med att isolera och karakterisera grafén. Sedan dess har forskningsinsatserna inom grafénområdet exploderat.

Grafens unika egenskaper i värme- och el-ledning såväl som dess mekaniska styrka, flexibilitet, transparens och barriäregenskaper möjliggör stora möjligheter att utveckla produkter med förbättrade funktioner. 

Seminariet gavs av Fredrik Sahlén och Anna Andersson, som arbetar som seniorforskare vid ABB Corporate Research.

Seminariet presenterade grafenutvecklingsprojektet vid ABB Corporate Research samt det Vinnova-sponsrade strategiska programmet  SIO Graphene och det EU-sponsrade projektet Graphene Flagship

Presentationen hölls på engelska. Se inbjudan

Presentationer:       Fredrik Sahlén        Anna Andersson

2018-03-12 Transformatorer för HVDC.

ABB är världsledande leverantör av kraftöverföringar med högspänd likström (HVDC). Nu har ABB tagit ett nytt stort steg genom utvecklingen av teknik för överföring av 12.000 MW med högspänd likström vid den rekordhöga spänningen 1100 kV. Mats Berglund, som leder utvecklingen av transformatorer för högspänd likström inom ABB, berättade om utvecklingen av 1100 kV transformatorerna. Se inbjudan.

2018-02-15 Besök på Svesol i Djurmo

VBIK anordnade ett besök på företaget Svesol i Djurmo. Svesol är specialister på solenergi, solceller och solfångare. Deras värmesystem med solfångare kombineras med en eller flera andra värmekällor, tex ved, pellets, vattenmantlad kamin, värmepump eller fjärrvärme. Presentationen hölls av Svesols VD Stefan Enerud. Se inbjudan.