Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Västerbergslagens Ingeniörsklubb (VBIK) är en ideell förening som sprider kunskap om ny och befintlig teknik. Föreningen är verksam i Ludvika och Smedjebacken. Verksamheten bedrivs i form av föredrag, diskussioner, seminarier och studiebesök. VBIK delar också ut stipendier till gymnasieelever för att bekosta nydanande tekniska projekt. Föredragen hålls normalt en gång i månaden, med uppehåll under sommaren. 

Föredragen är kostnadsfria för föreningens medlemmar, men vi tar ut en avgift för studiebesök utanför Ludvika. 

Du som redan är medlem, här kan du anmäla din E-postadress och annat:

 

Vårens sista VBIK program: Lördag 15 juni: Resa till Västerås Flygmuseum.

Se den korta filmen om museet!

VBIK är angelägen om att få in anmälningar till denna resa så fort som möjligt! 

 Se inbjudan!    Du kan anmäla dig här!

 

Tillfälle att köpa en unik bok!

VBIK har ett antal böcker med titeln "Välkänt och Okänt" om ASEA:s grundare Jonas Wenström skriven av Sture Eriksson, som vi erbjuder till medlemmarna. Priset är 200 Kr. Reservera ett ex. genom att kontakta Harvey Hammarsten.

 Följ VBIK på Facebook!