Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Västerbergslagens Ingeniörsklubb (VBIK) är en ideell förening som sprider kunskap om ny och befintlig teknik. Föreningen är verksam i Ludvika och Smedjebacken. Verksamheten bedrivs i form av föredrag, diskussioner, seminarier och studiebesök. VBIK delar också ut stipendier till gymnasieelever för att bekosta nydanande tekniska projekt. Föredragen hålls normalt en gång i månaden, med uppehåll under sommaren. 

Föredragen är kostnadsfria för föreningens medlemmar, men vi tar ut en avgift för studiebesök utanför Ludvika. 


Du som är medlem, här kan du anmäla din E-postadress och annat:


Nästa VBIK program: 25 februari: Småskalig energilagring i gruva.

Alf-Åke Jansson och Staffan Andersson har
genomfört en studie i ämnet och där använt den
nedlagda gruvan i Grängesberg som exempel.
Kan man hitta ett lönsamt sätt att köra gruvan
som pumpkraftverk och pumpa upp vatten till
ovanliggande magasin när priset är lågt, för att
sedan släppa ner vattnet i gruvan igen när priset
är högre eller när mer effekt behövs för att
stabilisera nätet?

Se inbjudan!

Tillfälle att köpa en unik bok!

VBIK har ett antal böcker med titeln "Välkänt och Okänt" om ASEA:s grundare Jonas Wenström skriven av Sture Eriksson, som vi erbjuder till medlemmarna. Priset är 200 Kr. Reservera ett ex. genom att kontakta Harvey Hammarsten.

 Följ VBIK på Facebook!