Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Västerbergslagens Ingeniörsklubb (VBIK) är en ideell förening som sprider kunskap om ny och befintlig teknik. Föreningen är verksam i Ludvika och Smedjebacken. Verksamheten bedrivs i form av föredrag, diskussioner, seminarier och studiebesök. VBIK delar också ut stipendier till gymnasieelever för att bekosta nydanande tekniska projekt. Föredragen hålls normalt en gång i månaden, med uppehåll under sommaren. 

Föredragen är kostnadsfria för föreningens medlemmar, men vi tar ut en avgift för studiebesök utanför Ludvika. 


Du som är medlem, här kan du anmäla din E-postadress och annat:


Nästa VBIK program: 15 april kl 18:00: Bitcoin

Kryptovalutan Bitcoin: Hur det fungerar. Vad är blockkedjeteknik?

Presentation av Robert Högberg, grundare av den Svenska Bitcoinföreningen.

Se injudan!

OBS: mötet äger rum i Högbergskyrkan !

 

Tillfälle att köpa en unik bok!

VBIK har ett antal böcker med titeln "Välkänt och Okänt" om ASEA:s grundare Jonas Wenström skriven av Sture Eriksson, som vi erbjuder till medlemmarna. Priset är 200 Kr. Reservera ett ex. genom att kontakta Harvey Hammarsten.

 Följ VBIK på Facebook!