Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Historik

Västerbergslagens Ingeniörsklubb (VBIK) bildades den 8 juni 1922 av överingenjör Karl-Erik Eriksson, som en ”meningsfylld sammanslutning av bergstekniker och elektrotekniker”. Den första sammankomsten hölls på Gustavsberg i Ludvika med 65 medlemmar, vilka lyssnade till ett föredrag över ämnet: ”Finnes utsikter till en snar förbättring av det nuvarande konjunkturläget?”

Fram till 1940-talet bestod verksamheten av tekniska föredrag, ofta med efterföljande supé på Järnvägshotellet. Exempel på föredrag som hölls: ”Volvobilen, några ord om svensk automobiltillverkning” (direktör Assar Gabrielsson ) och ”Kvicksilverlikriktarens tekniska grunddrag” (Uno Lamm). Under 40-talet förenklades måltiden och s.k. diskussionsaftnar förekom under några år.

År 1945 höll professor och Nobelpristagare Hannes Alfvén det uppmärksammade föredraget ”Utvinning av atomkärnans energi”

Vill du läsa mer om den tidiga VBIK-historien så finns här ett dokument författat till VBIK:s 50-årsjubileum 1972 och styrelsens verksamhetsberättelse vid samma tillfälle.