Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Klubbprogram 2023

An English version of this page can be found here!

2023-11-08 Northvolt battericampus i Västerås

Northvolts battericampus i Västerås har 1100 anställda av 85 nationaliteter som utvecklar nästa generation batteriteknologi. Det finns en fullstor produtions-anläggning  för anoder och katoder och battericeller. Tester utförs för att bestämma mekanisk hållfasthet och prestanda. Simuleringar utförs för att bestämma batteriets prestanda under hela dess livslängd.

Nothvolts Natalie Bruno  berättade om hur uppbyggnaden av campus har genomförts, dagens verksamhet, utvecklingsplaner avseende olika batteriteknologier och dagsläget av igångkörningen av  produktionsanläggningen i Skellefteå.

Se inbjudan       Presentation

2023-11-08 Små modulära lättvattensreaktorer

I ett försök att på skapa förutsättningar för ett nytt kärnkraftsprogram i Sverige, har ett nationellt kunskapscentrum, ANItA, inrättats. ANitA är en samverkan mellan stat, akademi och industri vars fokus är på små modulära lättvattenreaktorer. Idén bakom ANItA är att genom forsknings- och utvecklingsarbete ta fram kunskapsbaserade beslutsunderlag för att på så sätt effektivt kunna införa ny kärnkraftsteknologi i landet.

Professor Ane Håkansson beskrev varför kärnkraft är en tekniskt sett attraktiv teknik och redovisade hur ANItA jobbar med Sveriges framtida energiförsörjning.

Inbjudan        Presentation

2023-10-25 Historisk mångfald på Internet

Kerstin Linden, ledamot i VBIKs styrelse, som på sin fritid gräver ner sig i släktforskning och historia, guidade oss till olika siter på internet och visade upp delar av det fantastiska historiska mångfald som finns bara en knapptryckning bort. Bland annat ”besöktes” museum, Lantmäteriet och Kungliga biblioteket. Vi fick även vägledning hur bl a böcker, bilder, kartor och filmer laddas ner till egen dator. I dokumentations-materialet visas mer information att finnas, bl.a. hur man använder avancerad sökning.

Presentationen innehåller klickbara länkar till siter där man kan hitta historiskt material!

Inbjudan    Presentation     Hur man hittar och använder avancerad sökning i Google

2023-09-20 Teknikprisceremoni och KASI Technologies 

Gunnar Flisberg

Mötet inleddes med att Gunnar Flisberg presenterade den första mottagaren av VBIKs teknikpris, Lars Erik Juhlin som hastigt avled den 29 oktober 2022.  

Lars-Erik Juhlin verkade inom Hitachi Energys HVDC (High Voltage Direct Current) division i drygt 50 år. Han hade spetskompetens inom systemteknik, styr-och reglering, apparat och systemskydd, elektrisk och mekanisk dimensionering av apparater.

NESS från KASI Technologies

KASI Technologies i Smedjebacken tillverkar en egenutvecklad produkt, NESS, som gör om bensin- och dieselbilar till elhybrider.

Företagets grundare Isak Löfgren berättade om företaget och dess produkt NESS (New Electrified Supercharging System).

Den lovande tekniken har fått EU att investera upp till 80 miljoner kronor i företaget.

NESS kan monteras på 98 % av Europas fordonsparker för passagerar- och lätta kommersiella fordon, vilket sparar upp till 20 % i bränsleförbrukning.

Isak Löfgren fick idén till NESS, redan för 15 år sedan, och med bakgrund inom fordonsindustrin såg han en möjlighet att minska bränsleförbrukningen i de fossildrivna fordon som redan idag finns på våra vägar.

Se inbjudan!   Presentation

Isak Löfgren

2023-08-31 Besök i Hitachis nya fabrik för HVDC och SVC ventiler i Smedjebacken.

Vi besökte Hitachi Energys nya produktionsanläggning i Smedjebacken, där tyristorventiler för klassisk HVDC och SVC monteras, tillsammans med IGBT-ventiler för FACTS.

Det tidigare tryckeriet har på rekordtid omvandlats till en modern HVDC-fabrik och invigdes i november förra året och produktionen är nu i full gång. Fabriken hyser 65 anställda och de gör ventilmontage i en yta på totalt
2 500 m2.

Marcus Karlsson, verkstadschef Smedjebacken, och Alexander Borg, verkstadschef Uno Lamm HVDC Center visade oss runt.

Se inbjudan!

2023-05-31 Erich Spicar: Syndafloden: En berättelse om Svarta Havet och olika folkvandringar

Erich Spicar, (hedersmedlem i VBIK) är mångårig forskare inom halvledare och isolermaterial hos ASEA/ABB och utbildad geolog med forskning inom Siljansringen samt författare till flera böcker inom historisk geologi.

Han berättade om den händelse, som benämns Syndafloden, vilken inträffade när glaciärerna smälte efter senaste Istiden. Den ledde till folkvandringar, som kunde göras när havsnivån var riktigt låg. Det finns också folkvandringskopplingar mellan Sverige och de bördiga områdena runt Svarta Havet.

Inbjudan    Presentation

Erik Spicar talar
Gert Magnusson, Björn Björck och Eva Hjärthner-Holdar

2023-05-06 Utflykt till Nya Lapphyttan, Norberg - Inblick i dåtidens järnframställning.

På 600-talet var blästa den gängse metoden för framställning av smidbart järn. Masugnar (1100-tal och framåt) ger gjutjärn, som behöver färskas, borttagning av bundet kol, för att bli smidbart. Mycket av utvecklingen hänger samman med verkningsgradsförbättringar. Järnmalm och forsar fanns överallt i Bergslagen, men träkol var den trånga resursen. Olika typer av smide presenteras.

Gert Magnusson, Björn Björck och Eva Hjärthner-Holdar guidade oss genom upptäckt av lämningar efter masugnsdrift på 1100-talet, restaureringar samt hur det gick till på tidig medeltid.

Under besöket kördes blästugnen med bergmalm från Dannemora Gruva.

Se bilder från besöket!

2023-04-19 "Produkter och system för framtiden dynamiska eldistributionsnät" 

Lars Hjort, grundare av HM Power AB talade om hur eldistributionsnät hade utvecklats och hur system för framtiden dynamiska eldistributionsnät kommer att se ut.

Idag är samhället beroende av kommunikation och datasystem, vilka i sin tur är helt beroende av kontinuerlig elförsörjning. Samtidigt har stabil planerbar elproduktion till stora delar ersatts med väderberoende intermittent lokal elproduktion. Det här ställer krav på att näten blir allt mer dynamiska. Lars visade hur sådan dynamik kommer till stånd med hjälp av lämpliga produkter och system i s. k. självläkande nät.

Inbjudan       Presentation

Lars Hjort

2023-03-20 Årsmöte. "HVDC transformerar energiomställningen i rekordtakt" med Dr.Magnus Callavik,  Hitachi Energy

 
Magnus Callavik

Dr. Magnus Callavik, Global Head of Engineering och Deputy Head of HVDC, Grid Integration, Hitachi Energy delade med sig av utvecklingen på den globala HVDC marknaden samt dess möjligheter och utmaningar som följer när marknaden fördubblas årligen.


Inbjudan     Presentation


HVDC valve hall
HVDC Light station

2023-02-01 Real-time non-destructive characterization of materials at the world’s most powerful microscopes

Ahmet Bahadir Yildiz, CEO of Scatterin AB, introduced industrial applications of synchrotron X-ray and neutron facilities and presented how Big Science can be efficiently utilized to solve industrial challenges.

Invitation!         Presentation

2023-01-25 Besök hos LogMax i Grangärde.

Log Max designar och tillverkar moderna och högteknologiska skördaraggregat till skogsmaskiner. Företaget är världsledande i sin bransch och 70% av tillverkningen exporteras.

Lars Hjort och Johan Ericson berättade om företager och om produkterna. Besöket avslutades med en rundvandring i verkstaden. 

Ett skördaraggregat kan fälla, kvista och kapa ett träd i önskade längder. Aggregatet i sig är ett verktyg avsett att hängas i en kran, som i sin tur är monterad på någon form av basmaskin t.ex. en traditionell hjulburen skördare eller en bandburen grävmaskin.

Se inbjudan!