Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Klubbprogram för 2019

27 mars: Årsmöte, tyvärr ingen presentation på grund av sjukdom.

25 februari: Småskalig energilagring i gruva.

Alf-Åke Jansson och Staffan Andersson, T&D Consulting Group, har genomfört en studie i ämnet och där använt den nedlagda gruvan i Grängesberg som exempel.

Kan man hitta ett lönsamt sätt att köra gruvan som pump-kraftverk och pumpa upp vatten till ovanliggande magasin när priset är lågt, för att sedan släppa ner vattnet i gruvan igen när priset är högre eller när mer effekt behövs för att stabilisera nätet?

Inbjudan         Presentation

14 januari: Norges HVDC gör Europa grönare. 

Tommy Hjort som har lång erfarenhet av olika HVDC projekt presenterade elkraftöverföringar i Nordeuropa.

Inbjudan

Föreslaget program för våren 2019:

13 maj: Chocktillstånd i fasta kroppar.

15juni: Flygmuseet Västerås.

OBS: Programinnehåll för maj ochjuni är endast preliminära och kan komma att ändras.