Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Klubbprogram 2019

11 november: Xzero och HVR Water Purification

Aapo Sääsk styrelseordförande I företaget Xzero, har under många år drivit på utvecklingen att rena vatten för människor i fattiga länder likväl som för elektronikindustrin.

Företaget Xzero har utvecklat en helt ny teknik för vattenrening som avskiljer samtliga fasta föroreningar i ett enda steg. 

HVR Water Purification AB har 30 års arbete med vattenrening utvecklat en produkt som använder spillvärme från kraftverk för att rena och avsalta vatten till en mycket lågkostnad.   

Presentationer:    Deep Tech.       HVR WATER PURIFICATION AB

                           MEMBRANE DISTILLATION                 Xzero AB

 

Se inbjudan!


14 oktober: Vi besöker Gonäs Reningsverk

Drifttekniker Nils-Erik Malmberg visade oss den stora anläggningen som nu byggs om för tredje gången för att bättre uppfylla dagens hårda krav.

Verket betjänar framförallt Grängesbergs samhälle med Spendrups bryggeri men även bl.a. Gonäs, Blötberget, och Saxdalen.

Anläggningen hanterar närmare 2 miljoner m3 avloppsvatten per år.

Se inbjudan!

10 september: Dr. Anders LindblomAntibiotikaresistens

Dr.Anders Lindblom, mångårig smittskyddsläkare vid Region Dalarna berättade om olika aspekter, som hänger samman med antibiotikaresistens.  

Se inbjudan!       Presentation

21 augusti: Ola Prenner: Gyllene snittet

Det gyllene snittet, även känt som eller det gudomliga medelvärdet, anses vara en av de elegantaste och vackraste proportionerna. Det gyllene snittet finns representerat överallt i naturen och även inom bland annat konst, arkitektur, musik och matematik.

Ola Prenner har bakgrund som ingenjör och gymnasielärare i matematik och fysik sedan många år. Han är nu verksam på ABB/HVDC.

Se inbjudan.            Bilder från presentationen.

15 juni: Resa till Västerås Flygmuseum.

Museets ordförande Tom Ax gav en utomordentligt intressant redogörelse för museet och för de civila och militära flygplan och deras mångskiftande historik. 

Vi såg också museets sex flygsimulatorer. Se inbjudan.

Se den korta filmen om museet!

13 maj: Tech. Dr. Erich Spicar (92):  CHOCKFENOMEN I FYSIKEN

Ordet chock inom fysiken relateras till fenomen och beteende av fysikaliska system, bortom all tidigare erfarenhet. Det gemensamma för dessa system är rörelsen, dvs det finns en gränshastighet som normalt inte kan överskridas. Den ”normala” gränshastigheten är ljudhastigheten i materien. Se inbjudan!

Presentation       Hugoniot equations

Om Erich Spicar

15 april: Bitcoin

Kryptovalutan Bitcoin: Hur det fungerar. Vad är blockkedjeteknik?

Presentation av Robert Högberg, grundare av den Svenska Bitcoinföreningen.  

Se injudan!

27 mars: Årsmöte, tyvärr ingen presentation på grund av sjukdom.

25 februari: Småskalig energilagring i gruva.

Alf-Åke Jansson och Staffan Andersson, T&D Consulting Group, har genomfört en studie i ämnet och där använt den nedlagda gruvan i Grängesberg som exempel.

Kan man hitta ett lönsamt sätt att köra gruvan som pump-kraftverk och pumpa upp vatten till ovanliggande magasin när priset är lågt, för att sedan släppa ner vattnet i gruvan igen när priset är högre eller när mer effekt behövs för att stabilisera nätet?

Inbjudan         Presentation

14 januari: Norges HVDC gör Europa grönare. 

Tommy Hjort som har lång erfarenhet av olika HVDC projekt presenterade elkraftöverföringar i Nordeuropa.

Inbjudan