Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Klubbprogram 2021

2021-11-17 Solel: Varför är vi där vi är, och vart är vi på väg? med Prof. Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna 

Presentationen gav oss en bild av den kraftigt växande solelsmarknaden i världen och i Sverige. Solel är nu det billigaste elgenereringsalternativet i många situationer. Utvecklingsländerna kommer att dominera tillväxten.

Elektromagnetiska störningar i samband med installerade solcellssystem med doktorand Désirée KronerHögskolan Dalarna

Inom Högskolan Dalarna pågår forskning om störningar från solcellsamläggningar på andra för samhället viktiga system. Forskningen syftar till att finna metoder för att undvika eller begränsa dessa störningar på radiokommunikationer t.ex. RAKEL och system för lufttrafik.

Inbjudan

2021-11-03 Fossilfritt stål med Jonas Larsson, SSAB

Under 2016 startade SSAB, LKAB och Vattenfall gemensamt HYBRIT
– ett initiativ med  målet att revolutionera stålindustrin. Med HYBRIT-teknologin (Hydrogen Breakthrough Iron making Technology) tänker SSAB ersätta kolet, som traditionellt behövs för malmbaserad stålframställning, med fossilfri el och vätgas. Resultatet blir världens första fossilfria ståltillverkningsteknik, praktiskt taget utan koldioxidutsläpp.

Se inbjudan!     Presentation

2021-10-13 Kraftstationsarkitektur - Från slott till jordkula
med Per Stymne.

Kraftindustrins arkitektur har utvecklats från pampiga och monumentala till avskalade och anonyma, ofta dolda anläggningar. Teknikhistorien har dels styrts av rent tekniska krav, möjligheter och begränsningar, men också av hur arkitekturen och dess plats i samhället har förändrats.

Se inbjudan!    Presentation

2021-10-06 Additiv Tillverkning med Anders Ohlsson från SANDVIK 

Sandvik är ett företag som ligger i framkant inom additiv tillverkning (3D utskrifter). Anders Ohlsson och hans medarbetare på Sandvik har under många år utvärderat och utvecklat tekniken.

De har bl.a. förutom hårdmetaller även skrivit ut material nästan lika hårt som diamant, ren koppar och kopparinfiltrerad volfram. Tekniken är beprövad och används bl. a. för tillverkning av väldigt sofistikerade turbinblad för jetmotorer.

Se inbjudan!       Presentation   

2021-08-25 Årsmöte

Försenat fem månader på grund av Covid19 pandemin.

Protokoll

Innovation skapar batteriindustri
med 
Bo NormarkEIT InnoEnergy

Bo Normark, mångårig medarbetare på ABB, i dag verksam inom flera områden som alla handlar om Innovation och energi, gästade oss på VBIK och gav oss bl.a. det senaste inom batteriområdet, bl.a. EUs roll inom området och om skapandet av Northvolt och H2 Green Steel.

Se inbjudan           Presentation