Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Medlemskap

Medlemsavgiften är 100 Kr. 
Bankgiro 165-1744  eller 

 Nr. 1235843693

Blankett för medlemsansökan   

Nuvarande styrelse:

Ordförande: Tommy Hjort

Vice ordförande: Barbro Stomberg

Skattmästare: Gunnar Flisberg 

Sekreterare: Göran Olsson

Klubbmästare: Harvey Hammarsten

Stipendier: Per Sundqvist

Webmaster: Lennart Carlsson

Adjungerad ledamot: Nada Bandalo

Revisorer:

Tommy Borg               
Rasmus Kristensen                                              

Suppleant:
                  Leif Sköld 
                   

Valnämd:

Ordf. May Person