Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Om Västerbergslagens Ingeniörsklubb (VBIK)

Medlemskap

Medlemsavgiften är 100 Kr. 
Bankgiro 165-1744

eller   

Nr. 1235843693

Blankett för medlemsansökan   

SWISH för medlemsavgift

Nuvarande styrelse:

Ordförande: Tommy Hjort

Skattmästare: Gunnar Flisberg 

Sekreterare: Per Krainer

Stipendier: Per Sundqvist

Klubbmästare: Harvey Hammarsten 

Webmaster: Lennart Carlsson

Ledamot: Kerstin Linden

Ledamot: Louise Sjögren

Ledamot: Jonas Bolin

Revisorer:

Carl-Ejnar Sölver                
Tommy Borg                                             

Suppleant:
Leif Sköld 

Valnämd:

Tommy Holmgren

Medlemmar:

VBIK hade 215 medlemmar enligt verksamhetsberättelsen för 2023.

Hedersmedlemmar:

För närvarande har VBIK två hedersmedlemmar.