Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Medlemskap
Medlemsavgiften är 100 Kr. Bankgiro 165-1744  eller   Nr. 1235843693

Glöm inte namn, adress och E-postadress!                             Vår personuppgiftspolicy   

Blankett för medlemsansökan                                

VBIK:s stadgar                                                                      Årsmöteshandlingar        

Nuvarande styrelse:

Ordförande: Barbro Stomberg

Sekreterare: Per-Arne Thunander

Skattmästare: Gunnar Flisberg 

Klubbmästare: Harvey Hammarsten

Stipendier: Per Sundqvist

Webmaster: Lennart Carlsson 

Ledamot: Tommy Hjort

Ledamot: Dag Andersson 

Ledamot: Per Krainer

Adjungerad ledamot: Nada Bandalo

Revisorer:

Tommy Borg               
Rasmus Kristensen                                              

Suppleanter:
                   Andreas Gustavsson
                   Leif Sköld

Valnämd:

Ordf. May Person