Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Personuppgifter

För att uppfylla EU:s nya dataskyddslagstiftning, General Data Protection Regulation (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 kommer här information om hur vi behandlar medlemmarnas personuppgifter.

Varför sparar vi personuppgifter?

Vi använder uppgifterna till att skicka ut inbjudan till möten, sammankomster, nyhetsbrev och information.

Vilka personuppgifter sparar vi?

Namn, adress, arbetsplats, e-postadress.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar dina uppgifter länge du vill att vi ska ha dem. Vi uppdaterar våra register så att äldre, inaktiva och borttagna uppgifter inte längre finns med.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Styrelsen för VBIK.

Behöver du göra något?

Vill du inte finnas med i vårt register? Anmäl det via e-post till gflisberg@gmail.com