Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Vid genomgång av gamla arkivpärmar inför 100-årsjubileet 2022  har vi funnit följande verksamhetsberättelser. 

Verksamhetsberättelse för år:

2021 

2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020 

2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010 

1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000

1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990

1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980

1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970